Cel i adresaci

CELE KAMPANII: Narkotyki? To mnie nie kręci! to rzetelna edukacja odbiorców i przeciwdziałanie narkomanii, zwłaszcza przeciwdziałanie zjawisku zażywania dopalaczy przez dzieci i młodzież.

Kampania informacyjno-edukacyjna Narkotyki? To mnie nie kręci! ma na celu dostarczenie rzetelnych informacji o zjawisku używania dopalaczy (substancji psychoaktywnych), marihuany, a pośrednio także przeciwdziałanie próbom użycia tych środków psychoaktywnych.

czytaj

Podstawy teoretyczne

PODSTAWY TEORETYCZNE: Narkotyki? To mnie nie kręci! to profilaktyka uniwersalna.

Koncepcja materiałów edukacyjnych: ulotek profilaktycznych, plakatów oraz spotkań z młodzieżą i rodzicami wpisuje się w obszar profilaktyki uniwersalnej, w ramach której oddziaływania kieruje się do wszystkich uczniów powyżej 13. roku życia (bez względu na stopień zagrożenia używaniem substancji psychoaktywnych), a także do wszystkich rodziców.

czytaj

Eksperci kampanii

EKSPERCI KAMPANII:  Narkotyki? To mnie nie kręci! to projekt przygotowany przez psychologów z wieloletnim doświadczeniem, ekspertów ds. dopalaczy i narkomanii.

Kampania Narkotyki? To mnie nie kręci! została opracowana przez specjalistów do spraw narkotyków i narkomanii. Nasi eksperci to: Mariola Ejzenchart-Wojkiewicz i Marcin Bąk.

czytaj