займ на картузайм на карту срочно без отказа

Dopalacze kampania Narkotyki? To mnie nie kręci!

Dopalacze? Przeciwdziałaj! Kampania Narkotyki? To mnie nie kręci! wymierzona w dopalacze to odpowiedź na falę zatruć tymi niebezpiecznymi narkotykami, a także na potwierdzone przypadki śmierci.

Myślisz, że inni zrobią to za Ciebie? Nie czekaj, przeciwdziałaj!

UWAGA! Zdaniem ekspertów tylko skuteczna i profesjonalna edukacja jest w stanie uświadomić młodzieży i dorosłym, że sięganie po dopalacze to drogą donikąd.

Kampania Narkotyki? To mnie nie kręci! wymierzona w dopalacze to edukacja na najwyższym poziomie. Zwracamy się do trzech istotnych grup odbiorców – młodzieży, rodziców i nauczycieli.

KAMPANIA PRZECIW DOPALACZOM – DLA MŁODZIEŻY

Dla młodzieży powyżej 13 roku życia przygotowaliśmy zestaw materiałów edukacyjnych o dopalaczach, których celem jest:

  • uświadomienie RYZYKA związanego z dopalaczami oraz KONSEKWENCJI wynikających z zażywania dopalaczy,
  • uświadomienie, Z CZEGO SKŁADAJĄ się dopalacze i dlaczego są tak groźne,
  • uświadomienie, że większość młodych ludzi NIE SIĘGA PO DOPALACZE oraz obalenie mitów o dopalaczach.

 

Ulotki profilaktyczne o dopalaczach oprócz treści edukacyjnych związanych z narkotykami zawierają także zadania do wykonania przez uczniów. Natomiast plakaty profilaktyczne w klarowny sposób mówią o ryzyku upadku po dopalaczach, a także o tym, że większość nie zażywa substancji psychoaktywnych.

KAMPANIA PRZECIW DOPALACZOM – DLA RODZICÓW

Rodzice mają ogromny wpływ na kształtowanie się świata dzieci, ich stosunku do rzeczywistości, a także do niebezpiecznych używek – alkoholu, dopalaczy czy innych substancji psychoaktywnych. To bardzo ważne, żeby w proces uświadamiania młodych ludzi włączyć dorosłych. Dlatego kampania Narkotyki? To mnie nie kręci! przeciw dopalaczom nie zapomina o tej grupie społecznej.

Dla rodziców przygotowaliśmy zestaw materiałów edukacyjnych o dopalaczach, których celem jest:

  • uświadomienie dorosłym GŁÓWNYCH PRZYCZYN sięgania przez młodych ludzi po dopalacze czy inne narkotyki,
  • uświadomienie dorosłym, jak skutecznie rozmawiać z dzieckiem (także o dopalaczach),
  • uświadomienie dorosłym, JAKIE ZMIANY ZASZŁY W PRAWIE po nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii po 1 lipca 2015 r.

Ulotki profilaktyczne dla rodziców o dopalaczach w prosty sposób tłumaczą m.in., na czym powinna polegać dobra relacja z dziećmi, a także co nowe prawo oznacza dla młodzieży.

 

KAMPANIA PRZECIW DOPALACZOM – DLA NAUCZYCIELI

Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy mają ogromny wpływ na kształtowanie się postaw młodych ludzi. Współczesna szkoła musi stanowczo reagować na dopalacze czy inne substancje psychoaktywne.

Dla nauczycieli przygotowaliśmy zestaw materiałów edukacyjnych o dopalaczach, których celem jest:

  • DOSTARCZENIE NARZĘDZI edukacyjnych do przeprowadzenia mądrych i profesjonalnych z zajęć z zakresu profilaktyki narkotykowej,
  • POSZERZENIE WIEDZY i kompetencji z zakresu przeciwdziałania dopalaczom czy innym narkotykom w szkole,
  • PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ z rodzicami i młodzieżą.

Materiały edukacyjne dla nauczycieli o dopalaczach poszerzają kompetencje pedagogów związaną z substancjami psychoaktywnymi, przygotowują do zajęć z młodzieżą i rodzicami.

CELE KAMPANII: Narkotyki? To mnie nie kręci! to rzetelna edukacja odbiorców i przeciwdziałanie narkomanii, zwłaszcza przeciwdziałanie zjawisku zażywania dopalaczy przez dzieci i młodzież.

Kampania informacyjno-edukacyjna Narkotyki? To mnie nie kręci! ma na celu dostarczenie rzetelnych informacji o zjawisku używania dopalaczy (substancji psychoaktywnych), marihuany, a pośrednio także przeciwdziałanie próbom użycia tych środków psychoaktywnych.

ADRESACI: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne – młodzież szkolna powyżej 13. roku życia i rodzice.

Młodzież gimnazjalna/ponadgimnazjalna – działania profilaktyczne obejmują tę grupę, bowiem ukończony trzynasty rok życia w prawie polskim wyznacza odpowiedzialność karną za popełniane czyny karalne i przejawy demoralizacji (Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich).

Rodzice – kampania ma również za zadanie przekazanie wiedzy o odpowiedzialności rodziców za czyny popełnione przez ich dzieci oraz o obowiązkach dorosłych względem swoich podopiecznych (Kodeks karny, Kodeks wykroczeń).

Nauczyciele – kampania Narkotyki? To mnie nie kręci! swoim zasięgiem obejmuje także nauczycieli, dostarczają profesjonalne materiały edukacyjne o dopalaczach i innych narkotykach.

REALIZATORZY: publikacje profilaktyczno-edukacyjne kampanii Narkotyki? To mnie nie kręci! są do wykorzystania przez nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych.