займ на картузайм на карту срочно без отказа

Kurs internetowy

Kurs internetowy (e-learningowy) Substancje psychoaktywne w szkole i wśród uczniów, metody wczesnej interwencji  to doskonałe narzędzie uzupełniające wiedzę z zakresu przeciwdziałania narkomanii w szkole (w tym zjawisku sięgania po dopalacze).

Akademia Profesjonalnego Nauczyciela zaprasza na szkolenie internetowe SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE W SZKOLE I WŚRÓD UCZNIÓW, METODY WCZESNEJ INTERWENCJI.

Nauczyciel/koordynator, zapisując się na kurs internetowy, pozna przykłady najbardziej rozpowszechnionych wśród uczniów substancji psychoaktywnych (np. dopalacze). Dowie też się, jaka jest geneza sięgania po środki psychoaktywne, co to jest diagnoza zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, jakie są metody reagowania w sytuacjach zagrożenia środowiska uczniowskiego, czym są sposoby konstruowania i wdrażania programu wczesnej interwencji.

CENA kursu: 250,00 PLN

START najbliższej edycji kursu: 2 października 2017

Więcej informacji: www.AkademiaNauczyciela.pl

AUTORKA KURSU: Mariola Ejzenchart-Wojkiewicz – psycholog, twórczyni poznańskiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej „Behaviour”. Współautorka projektów profilaktyczno-edukacyjnych, wykładowca szkół policealnych i wyższych.

 

Promocja!!!

Przy zakupie pakietu materiałów profilaktycznych „Narkotyki? To mnie nie kręci!” otrzymają Państwo możliwość zakupienia nowego kursu internetowego „Cyberprzemoc i cyberuzależnienie. Bezpieczni w sieci. Jak unikać zagrożeń i dobrze korzystać z Internetu”  dla dwóch osób w cenie jednego. Na formularzu zamówienia należy wówczas zaznaczyć opcję ZAKUPY W PAKIECIE Z KURSEM „CYBERPRZEMOC I CYBERUZALEŻNIENIE”.

Harmonogram kursu: www.akademianauczyciela.pl

Start kursu: 2 października 2017

Standardowa cena kursu: 500 PLN brutto (dla jednej osoby)

Autor kursu: Mariusz Nowicki – psycholog, pedagog, absolwent UAM w Poznaniu. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, pracował z dziećmi w wieku przedszkolnym, z uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych, także z dziećmi przebywającymi w placówce opiekuńczo-wychowawczej i ich rodzinami. Pracuje z dorosłymi jako psycholog i trener, prowadząc grupy edukacyjne i grupy wsparcia, również dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Jest autorem materiałów profilaktycznych przygotowanych w ramach kampanii „Przemoc boli” oraz „Narkotyki? To mnie nie kręci! skierowanej do młodzieży.