займ на картузайм на карту срочно без отказа

OFERTA 2017/2018

Przedstawiamy ofertę kamapnii Narkotyki? To mnie nie kręci na nowy rok szkolny 2017/2018

Cele kampanii:

› poszerzenie wiedzy uczniów na temat dopalaczy i ich negatywnego działania,
› zachęcenie uczniów do refleksji nad własnym stosunkiem do dopalaczy oraz nad sensem korzystania z nich,
› urealnienie posiadanych informacji, będących często powtarzanymi mitami na temat dopalaczy,
› dostarczenie uczniom informacji o tym, na co zwracać uwagę oraz w jaki sposób reagować w nagłych sytuacjach ryzykownych a także w sytuacji odczuwanego niepokoju związanego z używaniem substancji psychoaktywnych,
› wypracowanie gotowych procedur dla możliwych sytuacji zagrażających zdrowiu, a w skrajnych przypadkach nawet
życiu młodych ludzi,
› zapoznanie uczniów z pojęciem zasobów, przegląd zasobów, które sprzyjają dojrzałości, wzmacniają poczucie własnej wartości, kształtują odporność na niekorzystne wpływy,
› zachęcenie uczniów do przeprowadzenia analizy własnych wartości i obecnych celów działania a także poszerzanie ich wiedzy o tym, jak jest się postrzeganym przez innych,
› wzmacnianie więzi w grupie, tworzenie sieci wsparcia.

Autor kampanii:

psycholog, pedagog, absolwent UAM w Poznaniu. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, pracował z dziećmi w wieku przedszkolnym, z uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych, także z dziećmi przebywającymi w placówce opiekuńczo-wychowawczej i ich rodzinami. Pracuje z dorosłymi jako psycholog i trener, prowadząc grupy edukacyjne i grupy wsparcia, również dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Jest autorem materiałów profilaktycznych przygotowanych w ramach kampanii „Przemoc boli” oraz „Narkotyki? To mnie nie kręci! skierowanej do młodzieży.

Materiały kampanii Narkotyki? To mnie nie kręci 2017/2018